Naujienos

Pakruojo kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

PAKRUOJO KREDITO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, KURIS ĮVYKO 2024 M. KOVO MĖN. 27 D. PRIIMTI NUTARIMAI:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas sprendimas dėl 2023 metų pelno paskirstymo tvarkos.
  5. Patvirtinta 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

Pakruojo kredito unijos valdyba

Atgal