mėn.

Palūkanų norma: 10,5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 12,10%

Paskolos kaina: 5615,12

Mėn. įmoka

231,88

Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

 

Bendros vartojimo kredito kainos skaičiavimo pavyzdys: jei suteikiamas 3 000 € kreditas, kai sutarties trukmė – 60 mėn., fiksuota metinė palūkanų norma – 10,5 %, sutarties sudarymo mokestis – 2 %, tuomet bendros kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 11,97 %, bendra mokėtina suma – 3 928,90 €, mėnesio įmoka – 64,48 €.

 

Bendros kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuojama laikant, kad kreditas yra išmokėtas sutarties pasirašymo dieną ir visą kredito laikotarpį sutarties sąlygos, palūkanos ir mokesčiai nekeičiami, o sutarties sąlygos vykdomos laiku.

 

mėn.

Palūkanų norma: 5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 5,34%

Paskolos kaina: 53877,02

Mėn. įmoka

445,48

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

mėn.

Palūkanų norma: 5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 5,34%

Paskolos kaina: 53877,02

Mėn. įmoka

445,48

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

X
Ačiū, Jūsų paraišką gavome.

LKU kredito unijų grupė aktyviai dalyvauja finansinėse priemonėse, skirtose palengvinti sąlygas šalies žemės ūkio subjektams atnaujinti, plėsti ir modernizuoti savo ūkius:

Skatinamoji finansinė priemonė „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“

Pagrindinis skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ (toliau – Priemonė) tikslas – padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumą reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, teikiant lengvatinius kreditus apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Kredito suma pagal šią Priemonę vienam kredito gavėjui gali būti iki 500 000 eurų. Tuo atveju, kai kreditas ar jo dalis teikiama biologiniam turtui įsigyti, kredito suma ar jo dalis negali viršyti 200 000 eurų.

Kai kreditas teikiamas trumpalaikiam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti, biologiniam turtui įsigyti (įskaitant kredito administravimo mokesčio išlaidas), kredito sumai yra taikomas limitas pagal vieną iš sąlygų:

 • 15 proc. kredito gavėjo vidutinių metinių pardavimo pajamų, gautų iš tinkamų pagal priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos per paskutinius tris pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius arba
 • 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška paskolai gauti.

Kai kreditas teikiamas prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti (įskaitant kredito administravimo mokesčio išlaidas), kredito dydis gali būti toks, kokį jos dydį pagrindžia kredito gavėjas, bet ne daugiau kaip 500 000 eurų.

Kreditai teikiami ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui ir turi būti išmokėti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Lengvatiniai kreditai teikiami ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, kurie atitinka šiuos kriterijus:rn

 • kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus)), savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu;
 • pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos paskolai gauti pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės;
 • ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.
 • Skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas – Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1 arba
 • skolos rodiklio reikšmė (Įsipareigojimai / Turtas) yra didesnė nei 0,6.

Iki 2023 m. rugsėjo 14 d. Priemonės lėšos yra skolinamos ūkio subjektams, vykdantiems pienininkystės, paukštininkystės, kiaulininkystės ir (ar) sodininkystės veiklą, kai pajamos iš tos veiklos per 2022 m. sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų.

Nuo 2023 m. rugsėjo 15 d. iki 2023 m. spalio 30 d. kreditai teikiami ūkio subjektams, kurių viena iš vykdomų veiklų yra:rn

 • paukštininkystė, kiaulininkystė, galvijininkystė, avininkystė ir ožkininkystė;
 • daržininkystė ir sodininkystė;
 • akvakultūra;
 • ekologinė augalininkystė.

Nuo 2023 m. lapkričio 1 d. kreditai gali būti teikiami visiems Priemonės kriterijus atitinkamiems ūkio subjektams.

 • Kredito administravimo mokesčiai, skirti kredito sutarties sudarymui, negali būti didesni nei 2 proc. nuo kredito sumos, tačiau bendra kredito administravimo mokesčių suma, kurią iš viso kredito gavėjas turi sumokėti už kreditą, negali būti mažesnė kaip 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) ir didesnė kaip 2 500 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų).
 • Suteikiant lengvatinį kreditą pagal šią Priemonę, jokios kreditų užtikrinimo priemonės netaikomos.
 • Gali būti numatytas kredito grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių, tačiau jis neprailgina nustatyto kredito termino.
 • Kreditui taikomos fiksuotos metinės palūkanų normos, kurios, priklausomai nuo kredito trukmės ir įmonės dydžio, yra:

Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms:rn

 • 1,28 proc., kai kredito trukmė yra iki 12 mėnesių (imtinai)
 • 1,53 proc., kai kredito trukmė yra nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių (imtinai)
 • 2,03 proc., kai kredito trukmė yra nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių

Didelėms įmonėms:

 • 1,53 proc., kai kredito trukmė yra iki 12 mėnesių (imtinai)
 • 2,03 proc., kai kredito trukmė yra nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių (imtinai)
 • 3,03 proc., kai kredito trukmė yra nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių

1. Trumpalaikiam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti:rn

 • darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai (ne daugiau kaip 6 mėn. laikotarpiu);
 • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms;
 • trąšos;
 • augalų apsaugos priemonės;
 • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų ir gyvulių sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.);
 • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti;
 • pašarai ir (ar) jų priedai;
 • medžiagos, skirtos pašarams ruošti;
 • veterinarinės priemonės (veterinariniai vaistai, veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.);
 • kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija.

2. Biologiniam turtui įsigyti.

3. Prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti, t. y. grąžinti anksčiau paimtą kreditą (jo dalį) ar sumokėti kainą (jos dalį) pagal lizingo sutartį, kai finansavimo paskirtis:rn

 • investiciniam projektui, kurio investicijos susijusios su žemės ūkio ir akvakultūros veiklomis, įgyvendinti;
 • apyvartiniam kapitalui finansuoti, kai kreditas iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo suteiktas pagal lengvatinių paskolų priemonę COVID-19 laikotarpiu.

4. Kredito pagal šią Priemonę administravimo išlaidoms.

Jei kredito gavėjui iki 2023 m. birželio 30 d. jau buvo suteiktas kreditas pagal šią Priemonę – jam gali būti teikiamas dar vienas kreditas biologiniam turtui įsigyti arba prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti (įskaitant kredito administravimo mokesčio išlaidas).

Jei kredito gavėjui iki 2023 m. birželio 30 d. nebuvo suteiktas kreditas pagal šią Priemonę – jam gali būti teikiamas tik vienas kreditas trumpalaikiam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti arba tik vienas kreditas prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti (įskaitant kredito administravimo mokesčio išlaidas).