Naujienos

Pakruojo ūkininkų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, KURIS ĮVYKO 2023 M. KOVO MĖN. 30 D. PRIIMTI NUTARIMAI:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas sprendimas dėl 2022 metų pelno paskirstymo tvarkos.
  5. Patvirtinta 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  6. Patvirtintas naujas kredito unijos pavadinimas.
  7. Patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos įstatai.  

Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdyba

Atgal