Naujienos

Šaukiamas Pakruojo kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. kovo mėn. 19 d. 10 val. Pakruojo Sinagogoje, esančioje Kranto g. 8, Pakruojis šaukiamas Pakruojo kredito unijos, buveinės adresas: Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis, eilinis visuotinis narių susirinkimas, pagal numatytą darbotvarkę. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas ir tvirtinimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2024 m. kovo 14 d. kredito unijos patalpose, adresais: Pakruojis -Vytauto Didžiojo g. 47-3; Linkuva -Vienybės a. 8; Žeimelis –  E. Leijerio al. 1 

Prašymą ir bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti:  prašymas, balsavimo biuletenis, klientų aptarnavimo vietose, arba kreiptis el. paštu  [email protected].

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2024 m. kovo 18 d. imtinai:

  • siųsti paštu adresu: Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis LT- 83158;
  • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected] ir originalus atsiųsti paštu;
  • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Kristine Gelažienė, tel. 8-421-65088, el. paštas: [email protected].

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. kovo mėn. 27 dieną.

Pakruojo kredito unijos valdyba

Atgal