Naujienos

Šaukiamas Pakruojo ūkininkų kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI!

2023 m. kovo mėn. 23 d. neįvykus visuotinam narių susirinkimui (nesant kvorumo), 2023 m. kovo 30 d. 10 val.  Pakruojo kultūros centro salėje, esančioje Vienybės a. 1, šaukiamas Pakruojo ūkininkų kredito unijos, buveinės adresas: Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas ir tvirtinimas.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos pavadinimo keitimo tvirtinimas.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2023 m. kovo 17 d. kredito unijos patalpose, adresais: Pakruojis -Vytauto Didžiojo g. 47-3; Linkuva -Vienybės a. 8; Žeimelis –  E. Leijerio al. 1 

Prašymą ir bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti:  prašymas, balsavimo biuletenis, klientų aptarnavimo vietose, arba kreiptis el. paštu  [email protected].

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2023 m. kovo 29 d. imtinai:

  • siųsti paštu adresu: Vytauto Didžiojo g. 47-3, Pakruojis LT- 83158;
  • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected] ir originalus atsiųsti paštu;
  • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Rūta Latonienė, tel. 8-421-60131, el. paštas: [email protected].

Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdyba

Atgal